مسجد نصیرالملک یکی از دوست‌داشتنی‌ترین جاهاست برای من. آرامشی داره که کمتر جایی میشه پیدا کرد تو شیراز. ساکت و خلوت.