اگه مردم #سوئیس بخوان موضوعی رو به رفراندوم بذارن، می‌تونن صدهزار امضا جمع کنن و موضوع به رفراندوم گذاشته میشه.