دیروز اینحا رژه حمایت از گرایش‌های مختلف جنسی بود. دیدن این که دید مردم این قدر بازه خیلی خوبه. یه سری از عکس‌هایی که گرفتم رو پست می‌کنم.