اپیزود ۵ سیزن ۶ انتظارها رو برد بالا. اپیزودهای ۶ و ۷ برای من جذابیت چندانی نداشتن.