رصدخونه دانشگاه. روزها و شب‌های خوب. چقدر دلم برای اون دوران تنگ شده.