گذر زهره یکی از نادرترین پدیده‌های نجومیه و در هر صد و چند سال، دو بار و با فاصله‌های ۸ ساله اتفاق می‌افته.