دوباره گرفتن چند تا کارگر رو شلاق زدن؟ چه مرگشونه اینا؟
:| ‎· ardvisoor