دوباره انفجار در مرکز استانبول. گویا کشته هم داشته. هنوز خبرگزاری‌ها چیزی بیشتر از این گزارش نکردن.