اگه آمریکایی بودم، حالا که سندرز دیگه شانسی نداره قطعاً به ترامپ رأی می‌دادم، نه کلینتون.