#اوباما هم حرفای خودش علیه #کلینتون تو مناظره‌های سال ۲۰۰۸ رو یادش نمیاد؟