نمی‌دونم چرا از این خبر این قدر دلم گرفت. انگار آدم یه چیز با ارزش رو از دست داده.