محافظه‌کارها همه جای دنیا همیشه آب به آسیاب همدیگه می‌ریزن!