Patricia Clarkson بازیگر هالیوودی تو یه مصاحبه در مورد سکسیم تو هالیوود صحبت می‌کرده. بعد در مورد Kit Harington گفته خفه شو یه گوشه بشین ۱/۲