تماس‌های رسمی ایران و کانادا برای از سرگیری روابط شروع شده. https://t.co/Be5clJpYLB