تو همین چند روز یه شهروند ایرانی کانادایی تو ایران بازداشت شده.دادگاه عالی اونتاریو هم رأی به مصادره میلیون‌ها دلار از دارایی‌های ایران داده