باز هم یه تیراندازی دیگه در آمریکا و کشته شدن ۵۰ نفر! به همین راحتی!