این اپیزود گیم آو ترونز هم خیلی خبر خاصی نبود. بعدی خوبه. نمی‌تونم یه هفته کنم براش.