Avatar for pedram
آخ. خبرگزاری‌ها متن آخرین SMSهایی رو که بین یکی از قربانی‌های تیراندازی دیروز آمریکا و مادرش رد و بدل شده، منتشر کردن. چقدر دردناکه.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2015-2018 Mokum.place