مثلاً‌تو نمونه دو روز پیش، کسی گوشش بدهکار نیست که این روانی که FBI هم بهش مشکوک بوده چرا تونسته به راحتی و قانونی همچین اسلحه‌ای بخره؟

2015-2016 Mokum.place