بعد همه تیترها شده اصالت خانواده طرف یا مسلمون بودنش و... الان ریشه مشکل اینه؟ یا دلیلش اینه که یه روانی این قدر راحت به اسلحه دسترسی داره؟