و همینه که تمرکزشون رو میذارن رو این که یه چیزی تو طرف پیدا کنن که برچسب تروریست بهش بزنن. کسی یادش نیفته قوانین احمقانه یه بخش اصلی ماجراست