اگه خودت رو ری‌توییت کنی و یکی ببینه و ری‌توییتش کنه، دو تا نوتیفیکیشن می‌گیری. یکی برای ری‌توییت توییتت، یکی برای ری‌توییت ری‌توییتت :))