بازی‌های اروپایی برای ما ۷ صبح، ۱۰ صبح و ۱ بعد از ظهر هستن. بدترین زمان‌های ممکن :(