با دوست داشتن هر آدمی یه تیکه از وجودت رو میدی بهش. وقتی نمی‌رسی یا میره یا از دستش میدی، اون تیکه رو هم با خودش می‌بره.