بازی پرو - کلمبیا واقعاً مسخره است. هر دو دقیقه یه بار یه بازیکن رو زمینه. حوصله‌م سر رفت.