کلمبیا تو پنالتی ۴ - ۲ برنده شده و به نیمه نهایی رسید. برنده بازی شیلی - مکزیک تو نیمه نهایی با کلمبیا بازی می‌کنه.