Silicon Valley رو دوست دارم. فقط نمی‌دونم همه چرا آدمای فعال در زمینه کامپیوتر رو یه سری خل و چل نشون میده که بیشترشون حرف هم نمی‌تونن بزن.