بعد از این همه مدت هنوز به تایم‌لاین به هم ریخته توییتر عادت نکردم. آدم گیج میشه از یه جایی پایین‌تر نمیره. باید برگردم به حالت قبلی.