البته سوتفاهم نشه. این ساعت دهه. آفتاب هنوز بالاست. میره پایین، تاریک هم میشه ولی افق روشنه. کل شب مثل این عکس نیست :))