امروز خیلی روز خوبی بود. خیلی خوش گذشت. یکی دو هفته‌ای بود حس کار کردن نداشتم. الان انگیزه دارم بشینم کارامو جلو ببرم. همچین چیزی لازم داشتم