قضیه کلاً خنده‌داره! هر مرد قانوناً‌ این حق رو داره که به همسرش اجازه خروج از کشور رو نده! یعنی کنترل زندگی یه آدم دست یکی دیگه است نه خودش!