مهریه هم همون قدر احمقانه است البته! اصلاً مهریه باید بشه همین حق طلاق و حق سفر و بقیه حقوق نادیده گرفته شده تو قوانین احمقانه‌مون!