بدبختی اینجاست که خیلی از دخترا خودشون به این قضیه اهمیت نمیدن.
چون براشون ملموس نیست. چند درصد دخترای ما قبل ازدواج سفر خارج میرن؟ ‎· Myri∂m
@myriam: سفر خارجی چه تاثیری داره؟ ‎· kimyagar
@kimyagar: داشت درباره اجازه خروج از کشور و اینا می گفت. کسی که نرفته باشه براش این قضیه خیلی فرق نمی کنه ‎· Myri∂m