سپاه پاسداران به عنوان یه ارگان نظامی از روزنامه‌ها شکایت می‌کنه، هکر دستگیر می‌کنه، فعالیت اقتصادی داره، فعالیت سیاسی داره و...
وازرت اطلاعات خودش رو داره، زندانهای خودش رو داره، بنادر خودش رو و ... یک حکومت مستقل داخل حکومت ‎· Mamad