هر آدمی مجموعه‌ای از ویژگی‌هاست و فقط یکی ازش پیدا میشه!