امین مسئولیت طرفداری از تیم مستضعفین رو قبول کرده. ایسلند آخه؟ :))