فکر کن مثلاً شکارچی غیرقانونی شروع به تیراندازی می‌کنه و کشته میشه بعد محیط‌بان به اعدام محکوم میشه. خنده‌داره واقعاً.