شمارش آرا همه‌پرسی انگلیس در حال انجامه و نتایج این قدر به هم نزدیکه که جای آره و نه به ترک اتحادیه اروپا هی عوض میشه.