حداقل امیدوارم این قضیه باعث بشه اسکاتلند و ایرلند شمالی به فکر جدایی از بریتانیا بیفتن. https://t.co/jjI0HrpRL2