فروپاشی بریتانیا هر چند دور از ذهن، می‌تونه یه نتیجه خوشایند برای این رفراندوم باشه.