یه سری از اسکاتلندی‌ها به خاطر اطمینان از موندن تو اتحادیه اروپا به همه‌پرسی استقلال از بریتانیا نه گفتن...