حداقل الان فهمیدن چرا نمی‌تونن بذارن انگلیسی‌ها براشون تصمیم بگیرن.