خدایی کیفیت این بازی رو با بازی‌های اروپایی مقایسه کنید. آرژانتین هم باید تو اروپا می‌بود دیگه فقط بازی‌های اروپایی رو می‌دیدیم.