بالاخره هگواین رو کشید بیرون. الان شیلی و آرژانتین هر دو ده نفره شدن. قبلش ۱۱ به ۹ بود.