بالاخره هگواین رفته بیرون یکی باید نقشش رو تو تیم بازی کنه!