بازی بازیکن‌های انگلیس در حد تیم‌های گل کوچیک محله‌ای هم نیست. خیلی داغونن.