این خبر فقط در مورد اتحادیه اروپا به عنوان یه نهاد بود. قرار نیست انگلیسی تو اروپا کلاً جمع بشه :))