لهستان یکی به پرتغال زده؟ :)) با مرده‌خوری اومدن بالا، راضی‌ام.