امروز، اول جولای، روز کاناداست. ۱۴۹ سال پیش، در چنین روزی، کشور #کانادا شکل گرفت! https://t.co/r21HNXzpaF