#ایرانسل به جای بلاک کردن ملت، یه بیانیه بده عذرخواهی کنه، بهتر نیست؟ چرا اینا نمی‌تونن یه رسوایی رو کنترل کنن حداقل بزرگ‌تر نشه؟